Kuopion Intellektuelli Vapunedistämisseura (KIVES)

SÄÄNNÖT

Hyväksytty perustamiskokouksessa 30.3.2015.
ISYY:n hallitus hyväksynyt kokouksessaan 9.4.2015.

§ 1 NIMI

Kerhon nimi on Kuopion Intellektuelli Vapunedistämisseura, lyhennettynä KIVES.

§ 2 TARKOITUS

Kerhon tarkoitus on edistää wappukulttuuria, wapputoimintaa, sekä wapunmielistä ja wapunmielisten henkilöiden 
toimintaa Itä-Suomen Yliopiston Kuopion kampuksella poikkitieteellisesti, sekä kaikkea muuta toimintaa mitä hallitus 
päättää yhdistää wappuun ja wapunmieliseen toimintaan vuodesta, vuodenajasta sekä vuorokaudenajasta riippumatta.

§ 3 TOIMINTAMUODOT

Toiminta on avointa kaikille vappuhenkisille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Kerho harrastaa julkaisutoimintaa 
ja tapahtumatuotantoa sekä kaikkea muuta mitä hallitus päättää yhdistää wappuun ja wapunmieliseen toimintaan vuodesta, 
vuodenajasta sekä vuorokaudenajasta riippumatta.

§ 4 HALLITUS

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kolmetoista (13) jäsentä joista yksi toimii puheenjohtajana, 
yksi sihteerinä sekä yksi taloudenhoitajana. Hallituksen jäsenet ja kokoonpano päätetään vuosittain yleiskokouksessa, 
jonka hallitus kutsuu koolle päivänä, jonka hallitus päättää yhdistää wappuun ja wapunmieliseen toimintaan vuodenajasta sekä 
vuorokaudenajasta riippumatta. Hallituksen jäsenet vastaavat kerhon puolesta sen toiminnasta aiheutuvista velvoitteista 
(ISYY:n 17.9.2014 hyväksymä kerho-ohjesääntö). Hallituksen toimikausi on yleiskokousten välinen kausi. Hallituksen kokous 
on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään 2 hallituksen jäsentä.

§ 5 TALOUDENHOITO

Taloudenhoidosta vastaa taloudenhoitaja yhdessä hallituksen kanssa. Toiminnan järjestämiseksi kerho hakee ISYY:ltä yleis- 
sekä hankeavustuksia. Kerho voi ottaa vastaan ulkopuolisia lahjoituksia sekä avustuksia. Kerho voi harrastaa myynti- sekä 
mainostoiminta toiminnan tukemiseksi. Kerätyt varat tulee käyttää toimikauden loppuun mennessä.

§ 6 SÄÄNTÖMUUTOKSET

Sääntömuutokset käsitellään yleiskokouksessa ja toimitetaan ISYY:n hallituksen vahvistettaviksi.

§ 7 LAKKAUTTAMINEN TAI PURKAUTUMINEN

Kerhon tullessa lakkautetuksi tai kerhon purkautuessa ja sen toiminnan päättyessä tulee pitää viipymättä lakkauttamiskokous. 
Lakkauttamiskokouksessa tulee määrätä kerhon kaiken varallisuuden vapautettavaksi ylioppilaskunnalle ja tulevan käytetyksi 
ylioppilaskunnan wapunmielisten jäsenten virkistystoimintaan.

§ 8 KERHON AATEPERIAATE

Kerho ei tule koskaan tukemaan tai mainostamaan tarkoituksensa ulkopuolisia aatteellisia, poliittisia tai uskonnollisia liikkeitä. 
Kerho voi kuitenkin vastaanottaa aatteellisilta, poliittisilta tai uskonnollisilta liikkeiltä vastikkeetonta tukea.

§ 9 OHJESÄÄNNÖT

Kerhon hallitus voi halutessaan hallituksen päätöksellä hyväksyä ohjesäännön, joka edelleen ohjaa kerhon toimintaa hallituksen 
haluamaan suuntaan. Ohjesäännöt ovat voimassa hallituksen toimikauden ajan.